تئاتر عروسکی

سلام

تئاتر عروسکی دانش آموزان استثنايی مازندران ( مجتمع آموزش استثنايی

 شهيد بهشتی بابل) به جشنواره بين المللی تئاتر عروسکی (يونيما)

راه يافت.

اين تئاتر توسط جناب آقای فلاح کارگردانی می شود. چون خودم برای

شرکت در افتتاحيه عازم تهران هستم اگر فرصت شد بعدا مطالب ديگری را

در خصوص اين تئاتر و بازيکنان آن خدمتتان عرض می کنم. فکر می کنم

حدود ۱۶ کشور جهان در اين جشنواره شرکت کرده اند.

اين جشنواره از امروز ۲۳/۶/۸۳ در تهران شروع به کار خواهد نمود

 

/ 0 نظر / 3 بازدید