چرا فرزند معلول

سلام

مطلبی از وبلاگ پزشک خانواده

چرا فرزند معلول

اینو میدونستید که احتمال تولد یک فرزند معلول 8% میباشد, که رقم بسیار بالایی است. هم اکنون در کشور ما نزدیک 4 میلیون معلول وجود دارد که بسیاری از اینها مادرزادی است.معلولیتهای حرکتی , ذهنی ,چشمی....فکر میکنید نوزاد دختری که ظاهرا سالم است و حتی از نظر ظاهر چشم مشکلی ندارد چرا باید نابینا متولد شود؟.متاسفانه و تا آنجاییکه سواد من اجازه میده 98% علل معلولیتها معلوم نیست.فقط در صد بسیار کمی را به داروهای گیاهی وشیمیایی الکل... نسبت میدهند.در واقع به دنبال هر حاملگی فقط باید مراقب بود که مادر تحت نظر مراقبین بهداشتی باشد تا احیانا اگر به موردی برخورد کردیم افداماتی را انجام دهیم تا مشکلات نوزاد در آینده کم باشد.عللی که برای چنین ناهنجاریهایی میتوان شمرد... علل قبل از زایمان که ژنتیک جزء علل عمده میباشد .. علل هنگام زایمان مثل مشکلاتی که پرسنل اتاق زایمان برای نوزاد ایجاد میکنند و علل پس از زایمان که دلایل زیادی دارد. مسئله دیگر که در کشور ما کمرنگ است میزان حمایتی است که اولیا وظیفه دارند از فرزندان خود بعمل بیاورند. هرگونه بی توجهی و قصور در امر نگهداری کودکان در اغلب کشور های توسعه یافته جرم محسوب میشود ودادگاههای خاص برای رسیدگی به این جرایم وجود دارد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
پرتوبخش

تلاش اساسی ان است تاپیشگیری سطح اول صورت پذیرد.این شعارمعروف که پشگیری بهتر از درمان است می تواند این هشداررابه ما بدهد که هرگونه اقدام برای معلول به واقع دیر است .وتمام فعالیت ها جهت کنترل وپیشگیری از معلولیت هادرسطح جامعه یک نیاز جدی است.