رمز موفقيت

سلام

از فرد موفقی پرسیده شد.

رمز «موفقیت» شما در چیست؟

گفت: در دو کلمه!!!

آن دو کلمه چیست؟

گفت: تصمیمات درست!

«تصمیمات درست» را چطور گرفتی؟

گفت: در یک کلمه!!!

آن یک کلمه چیست؟

گفت: تجربه

این «تجربه» را چطور به دست آوردی؟

گفت: در دو کلمه!!!

آن دو کلمه چیست؟

گفت: «تصمیمات اشتباه!!»

خلاصه رمز موفقيت در تصميم درست هست يا تصميم اشتباه!!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
سکينه باقری تيرتاشی

با سلام خدمت استاد ارجمند آقای ميرشفيعي مطلب مربوط به موفقيت را خواندم اميدواریم از اين کلام بزرگ در زندگی استفاده کنيم