دنيای مجازی

سلام

مطالب زيادی برای نوشتن بود که متاسفانه فرصت نکردم تا بنويسم ولی در مراسم و جلساتی که طی چند روز گذشته شرکت کردم به چند اختلال در خصوص تکنولوژی برخورد کردم که ...

-- در يکی از جلسات فردی در سخنانش با سوز و گداز از استفاده از تکنولوژی و IT و فناوری اطلاعات و ... سخن می گفت و همه حضار را دعوت به بكار گيری و تلاش در اين راستا می كرد. ولی خودش استفاده از كامپيوتر را بخوبی نمی داند.

-- در يكی از جلسات نيز برگزار كنندگان برای نمايش توان بكار گيری تكنولوژی بجای تلاوت قرآن كريم در اول برنامه از پخش صداي ضبط شده قبلی استفاده كرده اند .

-- و يكی ديگر در جلسه ای برای صحبت ۱۵ دقيقه ای خود از تكنولوژی (powerpoint)كمك گرفت ولی قبل از شروع صحبت خود حدود ۴۵ دقيقه برای آماده سازی كامپيوتر و پروژكتور در صحبت های سخنران قبلی اختلال ايجاد نمود.

اميدوارم ديگران هم خطا های اين حقير را در بكارگيری از تكنولوژی و ... به من تذكر دهند تا راه خطا را همچنان ادامه ندهيم.

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
farhad

الان در همه مجامع IT و فناوری اطلاعات ،بيوتکنولوژی و نانو تکنولوژی نقل مجالس شده بدون اينکه گوينده تعريفی از اين واژه ها رو بدونه.به نظر من در جامعه ايران ما ورود اين واژه ها و اين علوم بسيار جلوتر از سطح درک ماهاست.