به نام الله<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

 

 

 

 

تكليف نكند خدا هيچ نفسي را مگر به قدر گنجايش آن

                                   (سوره الانعام – آيه 152 )

 

 

با توجه به مفهوم وترجمه آيه فوق ما هم نبايد بيش از توان و ظرفيت كودكان و دانش آموزان از آنها انتظار داشته باشيم.

لذا براي طراحي نظام آموزشي مي بايست به توان كودكان (متعلمين) توجه ويژه گردد.

 و از آنجاييكه انسانها متفاوت خلق شده اند اولين نكته قابل توجه در طراحي نظام آموزشي تفاوت هاي فردي مي باشد.

در آموزش و پرورش توسعه يافته كودك محور برنامه مي باشد

 و نظام آموزشي توسعه يافته انعطاف لازم براي ارايه خدمات آموزشي به همه كودكان با تفاوتهاي گوناگون را دارد و تفاوتها را نه به عنوان معضل و يا نقص بلكه عامل رشد و توسعه مي پندارد.

 

 روزنامه همشهری تاريخ ۱۷ / ۴ / ۸۲ در صفحه معلولين مقاله ای درباره والدينی که کودکان نابينا دارند نوشته توصيه می کنم مطالعه نماييد.

 

 

ما را در ارايه خدمات بهتر با نظرات و پيشنهادات ياري نماييد .

/ 1 نظر / 3 بازدید
شاگرد

سلامی به روشنی خورشيد به جمع وبلاک نويسان خوش آمديد