/ 1 نظر / 7 بازدید
نگين حسيني

سلام معلم بزرگوار، جناب آقای شفيعی. مطلبی را که راجع به اصغر عاليشاه نوشتيد ديروز در صفحه ی معلولين گذاشتم ( با ذکر منبع ). وظيفه داشتم زودتر بهتان خبر بدهم که روزنامه را تهيه کنيد. متاسفانه فراموش کردم تا اينکه ديدم آقای دکتر کمالی در وبلاگ شان ، به صفحه معلولین و مطلب شما اشاره کرده اند... اين آدرس اينترنتی صفحه است که آقای دکتر زحمت کشيده اند برايش يک جای هميشگی درست کرده اند http://www.mkamali.com/others/articles/malol23384.pdf اگر اصل روزنامه را خواستيد با من تماس بگيريد، در اسرع وقت برای تان تهيه خواهم کرد. شماره تلفنخانه ۲۹۹۹۹ با احترام قلبی و هميشگير