نامدار نمونه

سلام

نشد طاقت بيارم و از خودم ننويسم.

روز گذشته مراسمی به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود که يکی از برنامه های اين مراسم معرفی تعدادی از کارمندان وکارکنان بعنوان نمونه بود . که در بين اين افراد نام اين حقير هم اعلام شد. رييس سازمان در معرفی افراد هر فرد را با يک خصوصيت بارز معرفی ميکرد يکی را به خلوص يکی را به رازداری و... مرا هم بعنوان مديری که کارها را بدون پول انجام می دهد .

 انصافا ميشود کاری را بدون هزينه انجام داد ؟ خير

ولی آنچه که شدنی ميکند اين امر را داشتن همکاران خوب و تلاشگر و با صفا و صميمی که برای رسيدن به هدف هيچ مانعی را از توان و اراده خود محکمتر نمی بينند.

ميشود گفت مديری نمونه خواهد شد که همکاران نمونه داشته باشد .

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
معلم

با عرض تبريك اميدوارم همچون گذشته شما وهمكاران تان در خدمت به اين محرومان موفق باشيد

djafari

جما لت آفتاب هرنظرباد زخوبی روی خوبت خوبتر باد

شيدا

سلاممم به مناسبت هفته ناشنوايان جهان به دوستان ناشنوايان مازندران تبريک عرض می نمايم.

آموزگارناشنوايان

*( هلن كلر: اگر اين فرصت به من داده مي شد كه يكي از دوحس خود را بازيابم، ترجيح مي دادم كه نابينا بمانم ولي بشنوم . )هفته جهانی ناشنوايان را به همه ی اين عزيزان تبريک می گويم.

GAHNAMEH TAVANA

ما‌‌هم‌اين‌نگآهی که به وسعت‌ آب‌ است واين انتخابی که باعث بالندگی دوستان گرديد وبرای شيفتگانتان سربلندی آفريد رابه‌ شماتبريک عرض مينماييم وموفقيت روزافزون‌ شما رادرتمامی عرصه های فرهنگی اقتصادی واجرايی از خداوند متعال مسئلت مينماييم. مجتمع استثنايی خاطره رامش بابل (گاهنامه توانا)