موفقيت های ورزشی

سلام

موفقيت های ورزشی در رشته کشتی ناشنوايان کشور

فرشاد باقريان مقام دوم وزن ۵۸ کيلو جوانان از مجتمع آموزشی امام رضا (ع) قائمشهر

آرمان بی غم مقام اول وزن ۷۴ کيلو جوانان از مجتمع آموزشی امام صادق(ع) ساری

هاشم آرکيان مقام دوم وزن ۸۴ کيلو جوانان از مجتمع آموزشی امام صادق(ع) ساری

رضا امانی مقام دوم وزن ۹۶ کيلو جوانان از مجتمع آموزشی امام صادق(ع) ساری

پوريا         مقام سوم وزن ۶۰ کيلو جوانان از مجتمع آموزشی امام صادق(ع) ساری

/ 1 نظر / 6 بازدید
شيدا

سلاممم به دوستان ورزشکار عزیز تبريک عرض می نمايم. که باعث افتخار ما است.