به نام هستي بخش

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

همان گونه كه ما انتظار داريم كودكان از نظر وضعيت جسمي متفاوت باشند

 بايد اين انتظار را داشته باشيم كه از نظر هوشي، موفقيت تحصيلي ،

 ويژگي هاي رفتاري و خصوصيات ديگر نيز با هم متفاوت باشند .

هيچ ظلمي بالاتر از اين نيست كه با افرادي كه از نظر استعداد و توانايي

 و امكانات نابرابر هستند، برخوردي يكسان و برابر داشته باشيم.

 

 

تربيت يك "است" است

و

نه يك " بايد" ؛

شكوفا شدن است

و

نه شكوفا كردن؛

خود انگيخته است

و

نه دگر انگيخته ؛

يك فرآيند دروني و خود زاست

و

نه بيروني و ديگر خواه .

      

       (بر گرفته از كتاب روانشناسي تربيت كودك )

 

/ 0 نظر / 3 بازدید