تعاون

سلام

به عکس زیر که توجه کنید می توانید قضاوت کنید که ما چقدر در آموزش هایمان به همزیستی ٬ همدلی ٬ همیاری ٬ همکاری ٬ تعاون و مشارکت توجه کردیم .

عدم اسراف٬ فرهنگ و اندیشه و خواسته مان نیست بلکه در صورتی که برایمان منافع مادی داشته باشد مفهوم دارد.

اين تصوير از يک ساختمان ۳۲ واحدی تهيه شده که دارای ۳۲ کنتور گاز در قسمت پارکينک می باشد. (متاسفانه ساختمان مذکور بصورت تعاونی فرهنگيان ساخته شده است)

به ميزان هزينه اوليه و خطرات احتمالی اگر توجه شود ٬ ميشود گفت که همه اين موارد هزينه ای است که بابت عدم فرهنگ سازی در خصوص صرفه جويی می پردازيم.

در بخش فرهنگ سازی هر چه هزينه شود سود آن هم تصاعدی بالا خواهد رفت و مجبور نمی شويم تا هزينه مصرف را تصاعدی بالا ببريم.

تعاون و همکاری 

/ 0 نظر / 5 بازدید