معرفی کتاب

سلام

يکی از همکاران خوب که مشکل درک مطلب دانش آموزان ناشنوا او را رنج

 می داد در تلاش چندين ساله موفق شد تا فرهنگ لغت مصور (قريب هفت

هزار لغت با بيش از چهار هزار تصوير ) برای استفاده دانش آموزان استثنايی

 به ويژه ناشنوا تاليف کند که به زودی به بازار خواهد آمد.

 البته اين کتاب برای دانش آموزان عادی به ويژه مقطع ابتدايی کاربرد زيادی

 دارد.

اين معلم دلسوز حق تاليف خود را برای کاهش قيمت کتاب  هديه به همه

کودکان نموده است.

فرهنگ مصور - محمد علي غلامپور - معلم دانش آموزان ناشنوا - مازندران

/ 1 نظر / 2 بازدید
جانبازي

با ابراز خوشحالی از موفقيت جناب آقای غلام پور در تاليف کتاب فرهنگ لغت مصور وحرکت انسان دوستانه ايشان جهت کاهش قيمت کتاب برای استفاذه دانش آموزان ؛اين موفقيت بزرگ را به ايشان و همکاران محترم فرهنگی صميمانه تبريک ميگويم اميد آنکه هميشه موفق و سلامت باشيد.